Colebo隱形眼鏡價目表

Colebo 55A 1 Day 30's

立即購買
隱形眼鏡款式盒數優惠價節省多少?可用多久?
Colebo 55A 1 Day 30's1HK$135.00----
Colebo 55A 1 Day 30's6HK$130.00HK$60.003個月
Colebo 55A 1 Day 30's12HK$125.00HK$160.006個月

Colebo 38 Monthly 6's

立即購買
隱形眼鏡款式盒數優惠價節省多少?可用多久?
Colebo 38 Monthly 6's1HK$150.00----
Colebo 38 Monthly 6's2HK$145.00HK$10.001個月
Colebo 38 Monthly 6's4HK$135.00HK$60.002個月

Colebo 38 Toric Monthly 6's

立即購買
隱形眼鏡款式盒數優惠價節省多少?可用多久?
Colebo 38 Toric Monthly 6's1HK$298.00----
Colebo 38 Toric Monthly 6's4HK$280.00HK$36.002個月
Posted in News 作者:

Angela Li